اصول صحیح استفاده از صندلی ماشین در زمستان

دکتر حمیدرضا بادلی

view

لصول صحیح استفاده از "صندلی ماشین"  درزمستان 

 زمستان برای استفاده از "صندلی ماشین"  فصلی دشوار محسوب می شود. بعنوان یک قانون کلی پوشیدن لباس های زمستانی و کلفت .......

@DRHAME

دکترهمه, [07.12.16 22:52]
یکی از مهمترین مشکلات در استفاده از صندلی ماشین کودکان درزمستان،  لباس های ضخیم مانند کاپشن های ضخیم است. 

?چون با این لباس ها، وبابستن کمربندصندلی ماشین به آن،  در مواقع خطر و تصادف این فضای خالی ایجادشده بین لباس وبدن کودک باعث آسیب شدید به کودک وحتی پرتاپ او می شود. 
 کاریر شیرخوار را در خودرو نگذارید. هرزمانی به خانه برگشتید حتما کاریررادرمحیط خانه بگذارید. چون زمان نشستن بر روی آن برای خروج از خانه حرارت بدن ازدست نمی رود.

اگر به ظاهر کمربند محکم به بدن او اتصال یافته است فقط به ظاهرآن بسنده نکنید. حتما مانند شکل پایین از محکم بودن آن مطمین شوید.
یکی از مهمترین مشکلات در استفاده از صندلی ماشین کودکان درزمستان،  لباس های ضخیم مانند کاپشن های ضخیم است. 

چون با این لباس ها، و با بستن کمربندصندلی ماشین به آن، در مواقع خطر و تصادف این فضای خالی ایجادشده بین لباس و بدن کودک باعث آسیب شدید به کودک وحتی پرتاپ او می شود. 

 کاریر شیرخوار را در خودرو نگذارید.

 هر زمانی به خانه برگشتید حتما کاریر را در محیط خانه بگذارید. چون زمان نشستن بر روی آن برای خروج از خانه حرارت بدن ازدست نمی رود.

اگر به ظاهر کمربند محکم به بدن او اتصال یافته است فقط به ظاهر آن بسنده نکنید. حتما از محکم بودن آن مطمین شوید.

 زمستان برای استفاده از "صندلی ماشین"  فصلی دشوار محسوب می شود. بعنوان یک قانون کلی پوشیدن لباس های زمستانی و کلفت .......

@DRHAME

دکترهمه, [07.12.16 22:52]
یکی از مهمترین مشکلات در استفاده از صندلی ماشین کودکان درزمستان،  لباس های ضخیم مانند کاپشن های ضخیم است. 

?چون با این لباس ها، وبابستن کمربندصندلی ماشین به آن،  در مواقع خطر و تصادف این فضای خالی ایجادشده بین لباس وبدن کودک باعث آسیب شدید به کودک وحتی پرتاپ او می شود. 
 کاریر شیرخوار را در خودرو نگذارید. هرزمانی به خانه برگشتید حتما کاریررادرمحیط خانه بگذارید. چون زمان نشستن بر روی آن برای خروج از خانه حرارت بدن ازدست نمی رود.

اگر به ظاهر کمربند محکم به بدن او اتصال یافته است فقط به ظاهرآن بسنده نکنید. حتما مانند شکل پایین از محکم بودن آن مطمین شوید.
لصول صحیح استفاده از "صندلی ماشین"  درزمستان 

 زمستان برای استفاده از "صندلی ماشین"  فصلی دشوار محسوب می شود. بعنوان یک قانون کلی پوشیدن لباس های زمستانی و کلفت .......

@DRHAME

دکترهمه, [07.12.16 22:52]
یکی از مهمترین مشکلات در استفاده از صندلی ماشین کودکان درزمستان،  لباس های ضخیم مانند کاپشن های ضخیم است. 

?چون با این لباس ها، وبابستن کمربندصندلی ماشین به آن،  در مواقع خطر و تصادف این فضای خالی ایجادشده بین لباس وبدن کودک باعث آسیب شدید به کودک وحتی پرتاپ او می شود. 
 کاریر شیرخوار را در خودرو نگذارید. هرزمانی به خانه برگشتید حتما کاریررادرمحیط خانه بگذارید. چون زمان نشستن بر روی آن برای خروج از خانه حرارت بدن ازدست نمی رود.

اگر به ظاهر کمربند محکم به بدن او اتصال یافته است فقط به ظاهرآن بسنده نکنید. حتما مانند شکل پایین از محکم بودن آن مطمین شوید. دکترهمه, [07.12.16 18:38]
[ Photo ]
?اصول صحیح استفاده از "صندلی ماشین"  درزمستان 

? زمستان برای استفاده از "صندلی ماشین"  فصلی دشوار محسوب می شود. بعنوان یک قانون کلی پوشیدن لباس های زمستانی و کلفت .......

@DRHAME

دکترهمه, [07.12.16 22:52]
?یکی از مهمترین مشکلات در استفاده از صندلی ماشین کودکان درزمستان،  لباس های ضخیم مانند کاپشن های ضخیم است. 

?چون با این لباس ها، وبابستن کمربندصندلی ماشین به آن،  در مواقع خطر و تصادف این فضای خالی ایجادشده بین لباس وبدن کودک باعث آسیب شدید به کودک وحتی پرتاپ او می شود. 

@drhame

دکترهمه, [07.12.16 23:01]
? کاریر شیرخوار را در خودرو نگذارید. هرزمانی به خانه برگشتید حتما کاریررادرمحیط خانه بگذارید. چون زمان نشستن بر روی آن برای خروج از خانه حرارت بدن ازدست نمی رود.

?اگر به ظاهر کمربند محکم به بدن او اتصال یافته است فقط به ظاهرآن بسنده نکنید. حتما مانند شکل پایین از محکم بودن آن مطمین شوید.

@drhame
دکتر حمیدرضا بادلی

دکتر حمیدرضا بادلی۶۳۰ مطلب

فوق تخصص کلیه کودکان
بیماری های کلیه مجاری ادرار فشارخون همودیالیز،دیالیزصفاقی اختلالات ادرارکردن(بی اختیاری ادراروشب ادراری) کودکان ونوجوانان
دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و بورد فوق تخصصی ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید