شیردهی مادر پس از یک سالگی نوزاد

view

به شیردهی مادر پس از سال اول شیردهی، شیردهی ممتد گویند.

آیا شیردهی پس از یک سال توصیه می شود؟

انجمن کودکان امریکا شیردهی انحصاری تا 6 ماه پس از تولد را توصیه می نماید. و پس از آن تا یک سالگی به مادران توصیه می کند که کودک خود را هم از شیر مادر و هم از غذای کمکی تغذیه نمایند. شیردهی پس از یک سال در صورتی که هم کودک و هم مادر راغب به آن هستند نیز توصیه شده است.


مزایای شیردهی پس از یک سال چیست؟

مزایای تغذیه از شیر مادر پس از یک سالگی برای نوزاد:

تغذیه ی متعادل:

 شیر مادر مغذی ترین غذا از لحاظ استانداردهای تغذیه ای می باشد. تاکنون سن مشخصی شناسایی نشده است که شیر مادر از لحاظ غذایی برای کودک بی ارزش باشد.

ارتقای سیستم ایمنی:

تا زمانیکه نوزاد از شیر مادر تغذیه می کند، سلولها، هورمونها و آنتی بادی ها از شیر مادر به سیستم ایمنی کودک وارد شده و باعث تقویت آن می شود.

ارتقای سلامت:

 تحقیقات نشان داده است که هر چه شیردهی با شیر مادر ادامه یابد، باعث ارتقای هر چه بیشتر سلامت کودک می گردد.