هزینه ی بی تحرکی

view
هزینه ی بی تحرکی 
 نوع زندگی افراد و شیوه زندگی آنها  باعث گردیده است تا بیشتر افراد جامعه با معضل چاقی دست و پنجه نرم نمایند. بیشتر افرادی که در جامعه پیرامون ما زندگی می کنند   در گیر با معضلی به نام  اضافه وزن  و چاقی هستند. بیش از ۶۹ درصد بزرگسالان مبتلا به چاقی هستند.با شرایطی که وجود دارد داشتن یک شیوه زندگی پر تحرک کار دشواری به نظر می آید. به دلیل وجود تکنولوژیهای نوین  و با ایجاد  سیستم های حمل و نقل در دسترس و سریع تغییر شیوه زندگی افراد جامعه و روی آوردن آنها به سمت داشتن زندگی متحرک امری غیر ممکن به نظر می آید. از سال ۱۹۵۰ میزان مشاغلی که با نشستن در ارتباط است ۸۳ درصد رشد داشته است. مشاغلی که نیاز به فعالیت های جسمانی دارند تنها ۲۰ درصد از کل مشاغل جامعه را در بر می گیرد. در ایالات متحده هر فرد به صورت تمام وقت ۴۸ ساعت در طول هفته کار می کند. در واقع این میزان ۱۵۰ ساعت اضافه تر  از میزان استاندارد است. تاثیر اضافه وزن در تحمیل هزینه های جسمانی و مالی:اضافه وزن هزینه های جسمانی و مالی بسیاری را به افراد تحمیل می نماید. آمارها نشان می دهد که در سال ۲۰۱۱ هزینه های پزشکی در امریکا به ازای هر نفر در طول سال  ۸۶0۰ دلار افزایش داشته است.در مطالعه دیگری نتایج نشان داده است میزان هزینه های پزشکی بابت چاقی در افراد  چاق ۱۴۰۰ دلار بیشتر از افرادی است  که از وزن نرمال برخوردارند.
هزینه ی بی تحرکی 
 نوع زندگی افراد و شیوه زندگی آنها  باعث گردیده است تا بیشتر افراد جامعه با معضل چاقی دست و پنجه نرم نمایند. بیشتر افرادی که در جامعه پیرامون ما زندگی می کنند   در گیر با معضلی به نام  اضافه وزن  و چاقی هستند. بیش از ۶۹ درصد بزرگسالان مبتلا به چاقی هستند.با شرایطی که وجود دارد داشتن یک شیوه زندگی پر تحرک کار دشواری به نظر می آید. به دلیل وجود تکنولوژیهای نوین  و با ایجاد  سیستم های حمل و نقل در دسترس و سریع تغییر شیوه زندگی افراد جامعه و روی آوردن آنها به سمت داشتن زندگی متحرک امری غیر ممکن به نظر می آید. از سال ۱۹۵۰ میزان مشاغلی که با نشستن در ارتباط است ۸۳ درصد رشد داشته است. مشاغلی که نیاز به فعالیت های جسمانی دارند تنها ۲۰ درصد از کل مشاغل جامعه را در بر می گیرد. در ایالات متحده هر فرد به صورت تمام وقت ۴۸ ساعت در طول هفته کار می کند. در واقع این میزان ۱۵۰ ساعت اضافه تر  از میزان استاندارد است. تاثیر اضافه وزن در تحمیل هزینه های جسمانی و مالی:اضافه وزن هزینه های جسمانی و مالی بسیاری را به افراد تحمیل می نماید. آمارها نشان می دهد که در سال ۲۰۱۱ هزینه های پزشکی در امریکا به ازای هر نفر در طول سال  ۸۶0۰ دلار افزایش داشته است.در مطالعه دیگری نتایج نشان داده است میزان هزینه های پزشکی بابت چاقی در افراد  چاق ۱۴۰۰ دلار بیشتر از افرادی است  که از وزن نرمال برخوردارند.

  بیشتر افرادی که در جامعه پیرامون ما زندگی می کنند در گیر با معضلی به نام  اضافه وزن  و چاقی هستند.
بیش از ۶۹ درصد بزرگسالان مبتلا به چاقی هستند.با شرایطی که وجود دارد داشتن یک شیوه زندگی پر تحرک کار دشواری به نظر می آید. به دلیل وجود تکنولوژیهای نوین  و با ایجاد  سیستم های حمل و نقل در دسترس و سریع تغییر شیوه زندگی افراد جامعه و روی آوردن آنها به سمت داشتن زندگی متحرک امری غیر ممکن به نظر می آید.
از سال ۱۹۵۰ میزان مشاغلی که با نشستن در ارتباط است ۸۳ درصد رشد داشته است. مشاغلی که نیاز به فعالیت های جسمانی دارند تنها ۲۰ درصد از کل مشاغل جامعه را در بر می گیرد. در ایالات متحده هر فرد به صورت تمام وقت ۴۸ ساعت در طول هفته کار می کند. در واقع این میزان ۱۵۰ ساعت اضافه تر  از میزان استاندارد است.
تاثیر اضافه وزن در تحمیل هزینه های جسمانی و مالی:اضافه وزن هزینه های جسمانی و مالی بسیاری را به افراد تحمیل می نماید. آمارها نشان می دهد که در سال ۲۰۱۱ هزینه های پزشکی در امریکا به ازای هر نفر در طول سال  ۸۶0۰ دلار افزایش داشته است.در مطالعه دیگری نتایج نشان داده است میزان هزینه های پزشکی بابت چاقی در افراد  چاق ۱۴۰۰ دلار بیشتر از افرادی است  که از وزن نرمال برخوردارند.
منبع: heart.org

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید