چه بخوریم که کبدمان سالم باشد

view

عملکرد کبد:

 فعالیتهای متابولیک بدن در این ارگان بدن اتفاق می افتد، دخیره ی ویتامین ها در این عضو رخ می دهد. اگر کبد شخصی بیست و چهار ساعت فعالیت نکند، زندگی فرد پایان می یابد.اگر کبد به درستی به انجام وظایف خود نپردازد علایم زیر بروز پیدا می کنند؟

سردرد

خستگی

 زیاد شدن وزن

 بروز عارضه های پوستی

مصرف مواد غذایی زیر می توانند به کارکرد بهتر کبد کمک نمایند.

لیمو ترش: در صورتی که مبتلا به بیماریهای گوارشی نیستید.


سیب: پکتین سیب باعث افزایش کارکرد سم زدایی کبد می شود.