ژنهای تاثیر گذار در سن بلوغ دختران

دکتر ستیلا دلیلی

view

ژنهای تاثیر گذار در سن بلوغ دختران کدامند؟

عملکرد ژن ایمپرینتد Imprinted وابسته به ژنهایی است که عملکرد آنها وابسته به آنست که از کدامیک از والدین به ارث رسیده باشد.

 دکتر پری از مرکز تحقیقات دانشگاه کمبریج عنوان نموده است که به طور معمول خصوصیات فیزیکی از والدین به کودکان به ارث می رسد. اما در ژن ایمپرینتد، غلبه ی ژنهای مادر یا پدر بصورت برابر اتفاق نمی افتد.

 برخی از ژن های ایمپرینتد در صورتی فعال می شوند که فقط از مادر به ارث رسیده باشند و نوع دیگر ژنهای ایمپرینتد زمانی فعال می شوند که از پدر به ارث رسیده باشند.

محققان به مطالعه ی بیش از 35 هزار زن در ایسلند پرداختند و ارتباط بین ژنهای ایمپرینتد و زمان به بلوغ رسیدن دختران را آنالیز نمودند.

در این مطالعه مشخص گردید که این ژنها می توانند سرعت رشد را پس از تولد تحت کنترل داشته باشند. یافته های تحقیقات صورت گرفته حاکی از آنست که شبکه ی پیچیده ای از فاکتورهای ژنتیکی بر زمان بلوغ دختران موثرند و صدها ژن در زمان وقوع قاعدگی دختران تاثیر گذار است که در تولید و عملکرد هورمونها نقش اساسی دارند

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید