ارتباط بین خواب و انرژی

view

بیش از 35 درصد از بزرگسالان مبتلا به چاقی مفرط هستند و حدود 30 درصد از افراد کمتر از 6 ساعت خواب شبانه دارند.

 به این میزان از خواب، محرومیت خواب نسبی گویند.
عوارض خواب ناکافی:

پیامدهای داشتن خواب ناکافی علاوه بر خستگی و بی حالی، شامل اثرات منفی آن بر روی تنظیم انرژی توسط بدن می باشد.

نشریه ی آکادمی رژیم و تغذیه مطالعه ای را منتشر نموده که در آن به بررسی محرومیت خواب نسبی و تعادل انرژی بدن پرداخته اند.