ازدواج همه چیز نیست اما در خوشبختی تاثیرگذار است.

دکتر فاطمه آذرتاش

view

ازدواج همه چیز نیست اما در خوشبختی و سعادت انسان بسیار تاثیرگذار است.

کسی که قصد دارد ازدواج کند اول از همه باید حسش با خودش خوب باشد و خودش را دوست داشته باشد. در غیر این صورت بهتر است ازدواج نکند.

ازدواج دو ستون می خواهد که یک سقف را استوار نگه دارد. نمی شود از یک ستون خراب انتظار یک سقف مستحکم را داشت. با ازدواج قرار نیست هدفمند یا خوشبخت شوید در صورتی که قبل از آن نبوده اید!

ازدواج جنبه های مختلفی دارد ظاهر، شغل، جهان بینی، تفریحات، نوع رفتار، سطح اجتماعی و خانوادگی و... دو فهرست بنویسید. فهرست اول معیارهای شما از انتخاب همسر. فهرست دوم ویژگی های خودتان.

بعد این دو فهرست را کنار هم قرار دهید و بسنجید که آیا واقعا این دو نفر مناسب هم هستند؟ خودتان حاضر بودید با خودتون ازدواج کنید؟!

اگر اشکالی در خودتان می بینید آن را رفع کنید. اگر هم ایده آل شما 200 قدم از شما جلوتر است، کانال دکتر آذرتاش احتمال و شانس شما برای رسیدن به آن فرد کم می شود؛ پس واقع بین باشید.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید