تاثیر رنگ ها در انتخاب مواد غذایی

view

اگر شما مدام با کنترل اشتهای خود درگیر هستید بهتر است این مطلب را بخوانید.
گاهی محرکهای محیطی باعث علاقه به خوردن در ما می شوند در برخی از مطالعات صورت گررفته نتایج نشان داده اند که محرکهای خارجی می توانند بیش از محرکهای درونی مانند احساس گرسنگی باعث ایجاد تمایل خوردن در انسان شوند. یکی از یافته های محققان در این زمینه آنست که شما با کنترل محرکهای محیطی می توانید گام مهمی در جهت کنترل اشتهای خود بردارید.

محرک رنگ:

یکی از عوامل مهم  تاثیرگذار بر میزان اشتهای فرد رنگهای پیرامون وی است. مغز انسان بشدت نسبت به محرکهای رنگ موجود در محیط پیرامون پاسخ می دهد.
در پژوهش های صورت گرفته نتایج نشان داده اند که رنگ ها می توانند تاثیر بسزایی بر ری میزان خوردن انسان بگذارند.
برای مثال در یکی از مطالعات انجام شده، یافته ها نشان داده اند که غذا خوردن در ظروف قرمز رنگ می تواند از پرخوری انسان بکاهد.
محققان دانشگاه بازل سوییس ادعا نموده اند که رنگ قرمز از آنجا که حس اجتناب و  توقف را در انسان القاء می کند می تواند مانع پرخوری در انسان نیز گردد.
بعبارت دیگر، رنگها می توانند بدون از بین بردن اشتها در فرد به کاهش غذا خوردن وی کمک نمایند.
رنگهای قرمز و سبز درست برعکس هم عمل می نمایند و تاثیر متضادی بر انسان دارند.
خوردن غذا در محیط سبز رنگ و یا ظروف سبز رنگ باعث افزایش اشتهای انسان می گردد.
 در صورتیکه دوست دارید فرزند خود را متقاعد به خوردن غذایی نمایید بهتر است آنرا در ظرف سبز رنگ به وی تعارف نمایید.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید