دندانهای ما از کودکی تا بزرگسالی

دکتر محمدرضا بادلی

view

دهان کودک: از 20دندان شیری تشکیل شده است.

شامل: 4دندان آسیاب اولیه؛ 4دندان آسیاب ثانویه؛ 4دندان نیش؛ 4دندان پیشین کناری؛ 4دندان پیشین مرکزی

از هر 4دندان؛ 2دندان متعلق به فک بالا و2دندان متعلق به فک پایین است.

 دهان بزرگسالان: شامل32 دندان دایمی است

شامل: 4دندان آسیاب(عقل)4دندان آسیاب ثانویه؛ 4دندان آسیاب اولی؛ 4دندان پیش آسیاب ؛ 4دندان نیش؛ 4دندان پیشین کناری و4پیشین مرکزی

عملکرد دندان ها:

گاز گرفتن وبریدن دندانهای پیشین کناره و مرکزی در ابتدا جهت گاز گرفتن و بریدن استفاده شده و4دندان نیش جهت پاره کردن غذا استفاده می شوند.

چرخ کردن و له کردن دندانهای عقل و پری مولار جهت جویدن وچرخ کردن غذا استفاده می شود.

هر دندان از سه بخش اصلی تشکیل می شود: تاج، ریشه و گردن

 تاج بخش ظاهری دندان است که توسط مینا پوشش داده می شود.

گردن دندان فاصله بین ریشه و تاج است.

ریشه دندان بخشی از دندان است که از ریشه تا استخوان فک ادامه دارد.


دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید