سندرم پاهای بی قرار

view
راهکارهایی برای افراد مبتلا به سندرم پاهای بی قرار webmd

از مصرف کافیین اجتناب کنید:
مصرف قهوه، چای، شکلات و کوکاکولا  اگرچه می‌تواند انرژی کوتاه مدتی به شما بدهد ولی در خصوص افراد مبتلا به سندرم پاهای بیقرار باعث شدت بخشیدن به  علایم این سندرم می گردد و وضعیت بیمار با نوشیدن این مواد غذایی وخیم تر می‌شود. سعی کنید مصرف این مواد محرک را محدود نمایید . اجتناب از مصرف این مواد غذایی میتواند باعث ارتقا کیفیت خواب فرد مبتلا به سندرم پاهای بیقرار گردد. باعث می‌شود پروسه ی بخواب رفتن فرد کوتاهتر گردد. به خاطر داشته باشید که اثرات مصرف کافیین  حتی پس  از گذشت  12 ساعت از مصرف در بدن باقی می ماند.
سعی کنید زمان خواب‌وبیداری خود را تنظیم کنید.
سعی کنید هر شب راس زمان خاصی به رختخواب بروید و صبح‌ها راس زمان خاصی از خواب بیدار شوید. تنظیم زمان برای به رختخواب رفتن و یا بیدار شدن از خواب صبح‌ها می تواند باعث ‌شود که خوابتان عمیق‌تر و با کیفیت تر باشد و احتمال بروز علایم سندرم پاهای بیقرار رادر شما کاهش یابد. هرچه احساس خستگی در فرد بیشتر باشد معمولاً علایم بیماری وخیم تر می‌شود و این امر موجب ایجاد یک چرخه ی معیوب می‌گردد. با تشدید یافتن  علایم ،انقباضات و سوزش می تواند تا شب بعد ادامه داشته باشد. .بیشتر بزرگسالان به 7 تا 9 ساعت خواب در شبانه روز احتیاج دارند.بهتر است بدانید که چه مقدار خواب در شما احساس آرامش و از بین بردن خستگی می‌کند.
دیرتر خوابیدن در شب‌ها
معمولاً پاهای افرادی که دچار سندروم بی‌قراری هستند دچار درد، احساس گزگز ،سوزش و اسپاسم میگردد. برای ارتقا کیفیت خواب خود و داشتن یک خواب عمیق بهتر است که دیرتر به رختخواب بروید و صبح‌ها چند ساعت بیشتر بخوابید.همین امر باعث احساس راحتی و استراحت بیشتری در شما می‌شود.سندرم پای بی‌قرار  اغلب باعث دیرتر  خوابیدن و یا سخت خوابیدن فرد مبتلا به آن میگردد. 
 
یک  حمام گرم می تواند علایم بیماری را تخفیف دهد
حمام کردن با آب گرم می‌تواند به آرامش بیشتر فرد مبتلا به سندروم پاهای بیقرار کمک نماید راهکارهایی برای افراد مبتلا به سندرم پاهای بی قرار webmd

از مصرف کافیین اجتناب کنید:
مصرف قهوه، چای، شکلات و کوکاکولا  اگرچه می‌تواند انرژی کوتاه مدتی به شما بدهد ولی در خصوص افراد مبتلا به سندرم پاهای بیقرار باعث شدت بخشیدن به  علایم این سندرم می گردد و وضعیت بیمار با نوشیدن این مواد غذایی وخیم تر می‌شود. سعی کنید مصرف این مواد محرک را محدود نمایید . اجتناب از مصرف این مواد غذایی میتواند باعث ارتقا کیفیت خواب فرد مبتلا به سندرم پاهای بیقرار گردد. باعث می‌شود پروسه ی بخواب رفتن فرد کوتاهتر گردد. به خاطر داشته باشید که اثرات مصرف کافیین  حتی پس  از گذشت  12 ساعت از مصرف در بدن باقی می ماند.
سعی کنید زمان خواب‌وبیداری خود را تنظیم کنید.
سعی کنید هر شب راس زمان خاصی به رختخواب بروید و صبح‌ها راس زمان خاصی از خواب بیدار شوید. تنظیم زمان برای به رختخواب رفتن و یا بیدار شدن از خواب صبح‌ها می تواند باعث ‌شود که خوابتان عمیق‌تر و با کیفیت تر باشد و احتمال بروز علایم سندرم پاهای بیقرار رادر شما کاهش یابد. هرچه احساس خستگی در فرد بیشتر باشد معمولاً علایم بیماری وخیم تر می‌شود و این امر موجب ایجاد یک چرخه ی معیوب می‌گردد. با تشدید یافتن  علایم ،انقباضات و سوزش می تواند تا شب بعد ادامه داشته باشد. .بیشتر بزرگسالان به 7 تا 9 ساعت خواب در شبانه روز احتیاج دارند.بهتر است بدانید که چه مقدار خواب در شما احساس آرامش و از بین بردن خستگی می‌کند.
دیرتر خوابیدن در شب‌ها
معمولاً پاهای افرادی که دچار سندروم بی‌قراری هستند دچار درد، احساس گزگز ،سوزش و اسپاسم میگردد. برای ارتقا کیفیت خواب خود و داشتن یک خواب عمیق بهتر است که دیرتر به رختخواب بروید و صبح‌ها چند ساعت بیشتر بخوابید.همین امر باعث احساس راحتی و استراحت بیشتری در شما می‌شود.سندرم پای بی‌قرار  اغلب باعث دیرتر  خوابیدن و یا سخت خوابیدن فرد مبتلا به آن میگردد. 
 
یک  حمام گرم می تواند علایم بیماری را تخفیف دهد
حمام کردن با آب گرم می‌تواند به آرامش بیشتر فرد مبتلا به سندروم پاهای بیقرار کمک نماید

از مصرف کافیین اجتناب کنید:

مصرف قهوه، چای، شکلات و کوکاکولا  اگرچه می‌تواند انرژی کوتاه مدتی به شما بدهد ولی در خصوص افراد مبتلا به سندرم پاهای بیقرار باعث شدت بخشیدن به  علایم این سندرم می گردد و وضعیت بیمار با نوشیدن این مواد غذایی وخیم تر می‌شود. سعی کنید مصرف این مواد محرک را محدود نمایید . اجتناب از مصرف این مواد غذایی میتواند باعث ارتقا کیفیت خواب فرد مبتلا به سندرم پاهای بیقرار گردد. باعث می‌شود پروسه ی بخواب رفتن فرد کوتاهتر گردد. به خاطر داشته باشید که اثرات مصرف کافیین  حتی پس  از گذشت  12 ساعت از مصرف در بدن باقی می ماند.

سعی کنید زمان خواب‌وبیداری خود را تنظیم کنید.

سعی کنید هر شب راس زمان خاصی به رختخواب بروید و صبح‌ها راس زمان خاصی از خواب بیدار شوید. تنظیم زمان برای به رختخواب رفتن و یا بیدار شدن از خواب صبح‌ها می تواند باعث ‌شود که خوابتان عمیق‌تر و با کیفیت تر باشد و احتمال بروز علایم سندرم پاهای بیقرار رادر شما کاهش یابد. هرچه احساس خستگی در فرد بیشتر باشد معمولاً علایم بیماری وخیم تر می‌شود و این امر موجب ایجاد یک چرخه ی معیوب می‌گردد. با تشدید یافتن  علایم ،انقباضات و سوزش می تواند تا شب بعد ادامه داشته باشد. .بیشتر بزرگسالان به 7 تا 9 ساعت خواب در شبانه روز احتیاج دارند.بهتر است بدانید که چه مقدار خواب در شما احساس آرامش و از بین بردن خستگی می‌کند.

دیرتر خوابیدن در شب‌ها

معمولاً پاهای افرادی که دچار سندروم بی‌قراری هستند دچار درد، احساس گزگز ،سوزش و اسپاسم میگردد. برای ارتقا کیفیت خواب خود و داشتن یک خواب عمیق بهتر است که دیرتر به رختخواب بروید و صبح‌ها چند ساعت بیشتر بخوابید.همین امر باعث احساس راحتی و استراحت بیشتری در شما می‌شود.سندرم پای بی‌قرار  اغلب باعث دیرتر  خوابیدن و یا سخت خوابیدن فرد مبتلا به آن میگردد. 
 

یک  حمام گرم می تواند علایم بیماری را تخفیف دهد

حمام کردن با آب گرم می‌تواند به آرامش بیشتر فرد مبتلا به سندروم پاهای بیقرار کمک نماید

از مصرف کافیین اجتناب کنید:
مصرف قهوه، چای، شکلات و کوکاکولا  اگرچه می‌تواند انرژی کوتاه مدتی به شما بدهد ولی در خصوص افراد مبتلا به سندرم پاهای بیقرار باعث شدت بخشیدن به  علایم این سندرم می گردد و وضعیت بیمار با نوشیدن این مواد غذایی وخیم تر می‌شود. سعی کنید مصرف این مواد محرک را محدود نمایید . اجتناب از مصرف این مواد غذایی میتواند باعث ارتقا کیفیت خواب فرد مبتلا به سندرم پاهای بیقرار گردد. باعث می‌شود پروسه ی بخواب رفتن فرد کوتاهتر گردد. به خاطر داشته باشید که اثرات مصرف کافیین  حتی پس  از گذشت  12 ساعت از مصرف در بدن باقی می ماند.
سعی کنید زمان خواب‌وبیداری خود را تنظیم کنید.
سعی کنید هر شب راس زمان خاصی به رختخواب بروید و صبح‌ها راس زمان خاصی از خواب بیدار شوید. تنظیم زمان برای به رختخواب رفتن و یا بیدار شدن از خواب صبح‌ها می تواند باعث ‌شود که خوابتان عمیق‌تر و با کیفیت تر باشد و احتمال بروز علایم سندرم پاهای بیقرار رادر شما کاهش یابد. هرچه احساس خستگی در فرد بیشتر باشد معمولاً علایم بیماری وخیم تر می‌شود و این امر موجب ایجاد یک چرخه ی معیوب می‌گردد. با تشدید یافتن  علایم ،انقباضات و سوزش می تواند تا شب بعد ادامه داشته باشد. .بیشتر بزرگسالان به 7 تا 9 ساعت خواب در شبانه روز احتیاج دارند.بهتر است بدانید که چه مقدار خواب در شما احساس آرامش و از بین بردن خستگی می‌کند.
دیرتر خوابیدن در شب‌ها
معمولاً پاهای افرادی که دچار سندروم بی‌قراری هستند دچار درد، احساس گزگز ،سوزش و اسپاسم میگردد. برای ارتقا کیفیت خواب خود و داشتن یک خواب عمیق بهتر است که دیرتر به رختخواب بروید و صبح‌ها چند ساعت بیشتر بخوابید.همین امر باعث احساس راحتی و استراحت بیشتری در شما می‌شود.سندرم پای بی‌قرار  اغلب باعث دیرتر  خوابیدن و یا سخت خوابیدن فرد مبتلا به آن میگردد. 
 
یک  حمام گرم می تواند علایم بیماری را تخفیف دهد
حمام کردن با آب گرم می‌تواند به آرامش بیشتر فرد مبتلا به سندروم پاهای بیقرار کمک نماید

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید