علایم آرتروز کدامست

view
آرتریت روماتویید یک بیماری اتوایمیون است که بدن مفاصل خودش را مورد حمله قرار می دهدکه سبب درد،ورم و آسیب مفاصل می شود.
این همچنین می تواند سبب تب،خستگی،تورم غدد،کاهش وزن،خشکی صبحگاهی ودستان قرمز می شود.
آرتریت روماتویید می تواند سبب تورم در دیگر ارگان ها شود شامل چشمها،ریه ها وقلب.پزشک عاملی را که سبب پاسخ ایمنی در آرتریت روماتویید می شود را نمی تواند بشناسد
اما این بیماری در زنان بیشتر از مردان رایج می باشد.
این بیماری به طور کامل درمان نمی شود اما داروها می توانند آسیب به مفاصل وعلایم را متوقف کنند واما بیماری را بهبود می بخشند.
آرتریت روماتویید یک بیماری اتوایمیون است که بدن مفاصل خودش را مورد حمله قرار می دهدکه سبب درد،ورم و آسیب مفاصل می شود.
این همچنین می تواند سبب تب،خستگی،تورم غدد،کاهش وزن،خشکی صبحگاهی ودستان قرمز می شود.
آرتریت روماتویید می تواند سبب تورم در دیگر ارگان ها شود شامل چشمها،ریه ها وقلب.پزشک عاملی را که سبب پاسخ ایمنی در آرتریت روماتویید می شود را نمی تواند بشناسد
اما این بیماری در زنان بیشتر از مردان رایج می باشد.
این بیماری به طور کامل درمان نمی شود اما داروها می توانند آسیب به مفاصل وعلایم را متوقف کنند واما بیماری را بهبود می بخشند.
آرتریت روماتویید یک بیماری اتوایمیون است که بدن مفاصل خودش را مورد حمله قرار می دهدکه سبب درد،ورم و آسیب مفاصل می شود.
همچنین می تواند سبب تب،خستگی،تورم غدد،کاهش وزن،خشکی صبحگاهی ودستان قرمز می شود.
آرتریت روماتویید می تواند سبب تورم در دیگر ارگان ها شود شامل چشمها،ریه ها وقلب.پزشک عاملی را که سبب پاسخ ایمنی در آرتریت روماتویید می شود را نمی تواند بشناسد
اما این بیماری در زنان بیشتر از مردان رایج می باشد.
این بیماری به طور کامل درمان نمی شود اما داروها می توانند آسیب به مفاصل وعلایم را متوقف کنند واما بیماری را بهبود می بخشند.
آرتریت روماتویید یک بیماری اتوایمیون است که بدن مفاصل خودش را مورد حمله قرار می دهدکه سبب درد،ورم و آسیب مفاصل می شود.
این همچنین می تواند سبب تب،خستگی،تورم غدد،کاهش وزن،خشکی صبحگاهی ودستان قرمز می شود.
آرتریت روماتویید می تواند سبب تورم در دیگر ارگان ها شود شامل چشمها،ریه ها وقلب.پزشک عاملی را که سبب پاسخ ایمنی در آرتریت روماتویید می شود را نمی تواند بشناسد
اما این بیماری در زنان بیشتر از مردان رایج می باشد.
این بیماری به طور کامل درمان نمی شود اما داروها می توانند آسیب به مفاصل وعلایم را متوقف کنند واما بیماری را بهبود می بخشند.

شما ممکن است در ابتدا هیچ درد یا تورمی در مفاصل کوچک دستان شما،مچ دست ها،پاها،یا مچ پاهانداشته باشید.
زمانی که گسترش می یابد می تواند بر روی فک ،گردن،هیپ،زانوها،شانه ها و آرنج های شما تاثیر بگذارد.
آرتریت روماتویید معمولا بر روی مفاصل دو طرف بدن تاثیر می گذارد.
علایم ممکن است بیایند وبروند.گاهی اوقات برای مدتی علایم برطرف می شوند.
اما آرتریت روماتویید یک بیماری مزمن است.این بیماری هیچ وقت به طورکامل برطرف نمی شود.
بعد از یک یا دوسال آرتریت روماتویید می تواند شروع به تخریب مفاصل وبدشکلی در آنها شود. 
هیچ درمانی برای آرتریت روماتویید وجود ندارد اما درمان می تواند به کاهش علایم و توقف تخریب مفاصل کمک کند.
درمان زمانی که زود شروع شود موثرتر می باشد.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید