ورزش برای بزرگسالان

دکتر حمیدرضا بادلی

view

ورزش ،یکی ازمهمترین روش های مهم پیشگیری از بیماری قلبی وسکته های مغزی(به ترتیب اولین وپنجمین علت مرگ درامریکا) است.برای بهبود عملکردقلبی،انجمن قلب امریکا 150 دقیقه فعالیت متوسط ویا 75 دقیقه فعالیت شدید(مجموعه ای ازفعالیت متوسط وشدید)راتوصیه می کند.یک روش راحت فعالیت 30 دقیقه ای که 5 بار درهفته انجام می شود.برای راحتی شمامی توانید این فعالیت فیزیکی 30 دقیقه ای درروزرابه 15 دقیقه صبح وشب تقسیم کنید.

برای بیمارانی که باید فشارخون وکلسترول خودراکاهش دهند شایسته است که روزانه 40 دقیقه فعالیت هوازی بادرجه متوسط تا شدیدانجام دهید که باعث کاهش خطر حملات قلبی وسکته مغزی می شود.

  


چه نوع ورزشی مناسب بیماری قلبی است؟

هرفعالیتی ویا ورزشی که شمارابه حرکت در می آوردوباعث سوخت کالری می شوندرامانندصعودازپله،بازی های ورزشی راانجام دهید.ورزش های هوازی که برای قلب  تان خوب است شامل راه رفتن،دویدن،شناودوچرخه سواری است.ورزش های کششی وقدرتی برای استقامت وانعطاف پذیری بیشترلازم است.

ساده ترین وقابل دسترس ترین آنهاباراه رفتن شروع می شود.برنامه های پیاده روی قابل انعطاف ترین نوع فعالیت های بدنی مناسب سلامت قلب است.


اگر کسی نتواندبه اندازه زمانی یادشده برسد چه اتفاقی خواهدافتد؟

مقدارکمی ازهرچیزبهتراز هیچ است واینکه می توان ازهرجایی شروع کرد.

اگرسالها زندگی ساکن وبدون فعالیت داشتید امروز،روزی است که باید برخیزید وفعالیت تان را شروع کنید.اگر امروز نمی توانید 30 تا 40 دقیقه تمرین کنیدبا حداقل هم می توانید شروع کنید.برای رسیدن به حد لازم می توانید بتدریج و با تمرین منظم قوی تر شوید.منبع: AHA
دکتر حمیدرضا بادلی

دکتر حمیدرضا بادلی۶۳۱ مطلب

فوق تخصص کلیه کودکان
بیماری های کلیه مجاری ادرار فشارخون همودیالیز،دیالیزصفاقی اختلالات ادرارکردن(بی اختیاری ادراروشب ادراری) کودکان ونوجوانان
دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و بورد فوق تخصصی ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید