پالپکتومی دندان های شیری

دکتر سید احمد موسوی (دندانپزشک کودکان)

view
مواد قابل استفاده برای پالپکتومی دندان های شیری برحسب شرایط دندان :

بصورت کلی دندانهای شیری چون معمولا تاقبل از 12 سالگی میفتن لذا ماده پرکردگی ریشه نباید ماده ای باشه که دیر تحلیل بره یا اصلا تحلیل نره و به جورایی سد فیزیکی در برابر رویش دندان دایمی جایگزین باشه(دلیل مناسب نبودن ام تی ای و نذاشتن گوتا )پس ماده ای بهتر وبه صلاح تره که با تحلیل فیزیولوژیک ریشه همراه وحتی المقدور همزمان باشه.
حالا سه حالت در نظر میگیریم:
 1.دندانی که علایم رادیوگرافیکی زیادی نداره جز گشادی پی دی ال و کمی لوسنسی مختصر فورکا با پوسیدگی شدید
2.حالتی که گشادی پی دی ال، کمی لقی و آبسه مزمن بافیستولی که مثلا ما یه هفته دارو دادیم همه چی اوکی شده و لوسنسی همچنان در حد فورکا ست و پالپ نکروز
3.دندانی با تاریخچه سلولیت یا آبسه ای که ما با دارو کنترلش کردیم و لقی داره و تحلیل استخوان داره به وضوح بین دوتا ریشه اما بنابه دلایلی مجبوریم مثلا دندان رو حفظ کنیم و این لوسنسی به جوانه و کریپتش هنوز دست اندازی نکرده....
*یک نکته بگم و بعد یکی یکی مواد پرکننده ی انتخابی=یادمون باشه که زینک اکساید اوژنول بطور کلی چویس اول و پرکاربرد و دم دست در پرکردن داخل کانال شیریهاست وخیلی ها تو دنیا ازش راضین...????
1.با ZOEریشه ها رو پر میکنیم.اگر نبود یا نداشتیم متاپیست (کلسیم هیدروکسید با سلفات باریم)هم خوبه....البته این نظر شخصیمه

2.بصورت یک جلسه ای با متاپکس که مخلوطی از کلسیم هیدروکسید هست با یدوفرم و تو ژاپن به اسم ویتاپکس گویا میشناسن کانال رو پر میکنیم.3.دومرحله ای کار میکنیم یعنی جلسه اول پالپکتومی و تمیز کردن و دبریدمان کانالهای عفونی و شستشو با نرمال سالین و اگر در دسترس بود که بهتره باشه هیپوکلریت رقیق شده نیم تا 2ونیم درصد(سعی کنید آروم داخل مدخل کانال بریزید وبا فشار نشورید چون شاید برای مخاط کودک آسیب رسان باشه)و سپس گذاشتن پنبه فرموکروزول و پانسمان زونالین و یک هفته فرصت دادن به دندان و آنتی بیوتیک تراپی اگر قبلا دارو ندادیم به کودک(یه کار اضافه تر وبه احتمال زیاد بهتر ،میتونه خشک کردن و پرکردن کانال با کلسیم هیدروکسید و گذاشتن پنبه معمولی و زونالین روی آن برای یک هفته باشه)در جلسه دوم بازکردن دندون و دوباره فایل کاری و شستشو و شستشو وشستشو با حفظ ایزولاسیون دقیق وخشک کردن و پرکردن کانال با متاپکس

مواد قابل استفاده برای پالپکتومی دندان های شیری برحسب شرایط دندان :

بصورت کلی دندانهای شیری چون معمولا تاقبل از 12 سالگی میفتن لذا ماده پرکردگی ریشه نباید ماده ای باشه که دیر تحلیل بره یا اصلا تحلیل نره و به جورایی سد فیزیکی در برابر رویش دندان دایمی جایگزین باشه(دلیل مناسب نبودن ام تی ای و نذاشتن گوتا )پس ماده ای بهتر وبه صلاح تره که با تحلیل فیزیولوژیک ریشه همراه وحتی المقدور همزمان باشه.
حالا سه حالت در نظر میگیریم:
 1.دندانی که علایم رادیوگرافیکی زیادی نداره جز گشادی پی دی ال و کمی لوسنسی مختصر فورکا با پوسیدگی شدید
2.حالتی که گشادی پی دی ال، کمی لقی و آبسه مزمن بافیستولی که مثلا ما یه هفته دارو دادیم همه چی اوکی شده و لوسنسی همچنان در حد فورکا ست و پالپ نکروز
3.دندانی با تاریخچه سلولیت یا آبسه ای که ما با دارو کنترلش کردیم و لقی داره و تحلیل استخوان داره به وضوح بین دوتا ریشه اما بنابه دلایلی مجبوریم مثلا دندان رو حفظ کنیم و این لوسنسی به جوانه و کریپتش هنوز دست اندازی نکرده....
*یک نکته بگم و بعد یکی یکی مواد پرکننده ی انتخابی=یادمون باشه که زینک اکساید اوژنول بطور کلی چویس اول و پرکاربرد و دم دست در پرکردن داخل کانال شیریهاست وخیلی ها تو دنیا ازش راضین...????
1.با ZOEریشه ها رو پر میکنیم.اگر نبود یا نداشتیم متاپیست (کلسیم هیدروکسید با سلفات باریم)هم خوبه....البته این نظر شخصیمه

2.بصورت یک جلسه ای با متاپکس که مخلوطی از کلسیم هیدروکسید هست با یدوفرم و تو ژاپن به اسم ویتاپکس گویا میشناسن کانال رو پر میکنیم.3.دومرحله ای کار میکنیم یعنی جلسه اول پالپکتومی و تمیز کردن و دبریدمان کانالهای عفونی و شستشو با نرمال سالین و اگر در دسترس بود که بهتره باشه هیپوکلریت رقیق شده نیم تا 2ونیم درصد(سعی کنید آروم داخل مدخل کانال بریزید وبا فشار نشورید چون شاید برای مخاط کودک آسیب رسان باشه)و سپس گذاشتن پنبه فرموکروزول و پانسمان زونالین و یک هفته فرصت دادن به دندان و آنتی بیوتیک تراپی اگر قبلا دارو ندادیم به کودک(یه کار اضافه تر وبه احتمال زیاد بهتر ،میتونه خشک کردن و پرکردن کانال با کلسیم هیدروکسید و گذاشتن پنبه معمولی و زونالین روی آن برای یک هفته باشه)در جلسه دوم بازکردن دندون و دوباره فایل کاری و شستشو و شستشو وشستشو با حفظ ایزولاسیون دقیق وخشک کردن و پرکردن کانال با متاپکس

مواد قابل استفاده برای پالپکتومی دندان های شیری برحسب شرایط دندان :

بصورت کلی دندانهای شیری چون معمولا تاقبل از 12 سالگی میفتن لذا ماده پرکردگی ریشه نباید ماده ای باشه که دیر تحلیل بره یا اصلا تحلیل نره و به جورایی سد فیزیکی در برابر رویش دندان دایمی جایگزین باشه(دلیل مناسب نبودن ام تی ای و نذاشتن گوتا )پس ماده ای بهتر وبه صلاح تره که با تحلیل فیزیولوژیک ریشه همراه وحتی المقدور همزمان باشه.
حالا سه حالت در نظر میگیریم:
 1.دندانی که علایم رادیوگرافیکی زیادی نداره جز گشادی پی دی ال و کمی لوسنسی مختصر فورکا با پوسیدگی شدید
2.حالتی که گشادی پی دی ال، کمی لقی و آبسه مزمن بافیستولی که مثلا ما یه هفته دارو دادیم همه چی اوکی شده و لوسنسی همچنان در حد فورکا ست و پالپ نکروز
3.دندانی با تاریخچه سلولیت یا آبسه ای که ما با دارو کنترلش کردیم و لقی داره و تحلیل استخوان داره به وضوح بین دوتا ریشه اما بنابه دلایلی مجبوریم مثلا دندان رو حفظ کنیم و این لوسنسی به جوانه و کریپتش هنوز دست اندازی نکرده....
*یک نکته بگم و بعد یکی یکی مواد پرکننده ی انتخابی=یادمون باشه که زینک اکساید اوژنول بطور کلی چویس اول و پرکاربرد و دم دست در پرکردن داخل کانال شیریهاست وخیلی ها تو دنیا ازش راضین...????
1.با ZOEریشه ها رو پر میکنیم.اگر نبود یا نداشتیم متاپیست (کلسیم هیدروکسید با سلفات باریم)هم خوبه....البته این نظر شخصیمه

2.بصورت یک جلسه ای با متاپکس که مخلوطی از کلسیم هیدروکسید هست با یدوفرم و تو ژاپن به اسم ویتاپکس گویا میشناسن کانال رو پر میکنیم.3.دومرحله ای کار میکنیم یعنی جلسه اول پالپکتومی و تمیز کردن و دبریدمان کانالهای عفونی و شستشو با نرمال سالین و اگر در دسترس بود که بهتره باشه هیپوکلریت رقیق شده نیم تا 2ونیم درصد(سعی کنید آروم داخل مدخل کانال بریزید وبا فشار نشورید چون شاید برای مخاط کودک آسیب رسان باشه)و سپس گذاشتن پنبه فرموکروزول و پانسمان زونالین و یک هفته فرصت دادن به دندان و آنتی بیوتیک تراپی اگر قبلا دارو ندادیم به کودک(یه کار اضافه تر وبه احتمال زیاد بهتر ،میتونه خشک کردن و پرکردن کانال با کلسیم هیدروکسید و گذاشتن پنبه معمولی و زونالین روی آن برای یک هفته باشه)در جلسه دوم بازکردن دندون و دوباره فایل کاری و شستشو و شستشو وشستشو با حفظ ایزولاسیون دقیق وخشک کردن و پرکردن کانال با متاپکس


بصورت کلی دندانهای شیری چون معمولا تاقبل از 12 سالگی میفتن لذا ماده پرکردگی ریشه نباید ماده ای باشه که دیر تحلیل بره یا اصلا تحلیل نره و به جورایی سد فیزیکی در برابر رویش دندان دایمی جایگزین باشه(دلیل مناسب نبودن ام تی ای و نذاشتن گوتا )پس ماده ای بهتر وبه صلاح تره که با تحلیل فیزیولوژیک ریشه همراه وحتی المقدور همزمان باشه.
حالا سه حالت در نظر میگیریم:
 1.دندانی که علایم رادیوگرافیکی زیادی نداره جز گشادی پی دی ال و کمی لوسنسی مختصر فورکا با پوسیدگی شدید
2.حالتی که گشادی پی دی ال، کمی لقی و آبسه مزمن بافیستولی که مثلا ما یه هفته دارو دادیم همه چی اوکی شده و لوسنسی همچنان در حد فورکا ست و پالپ نکروز
3.دندانی با تاریخچه سلولیت یا آبسه ای که ما با دارو کنترلش کردیم و لقی داره و تحلیل استخوان داره به وضوح بین دوتا ریشه اما بنابه دلایلی مجبوریم مثلا دندان رو حفظ کنیم و این لوسنسی به جوانه و کریپتش هنوز دست اندازی نکرده....*یک نکته بگم و بعد یکی یکی مواد پرکننده ی انتخابی=یادمون باشه که زینک اکساید اوژنول بطور کلی چویس اول و پرکاربرد و دم دست در پرکردن داخل کانال شیریهاست وخیلی ها تو دنیا ازش راضین...????
1.با ZOEریشه ها رو پر میکنیم.اگر نبود یا نداشتیم متاپیست (کلسیم هیدروکسید با سلفات باریم)هم خوب است ....البته این نظر شخصی است

2.بصورت یک جلسه ای با متاپکس که مخلوطی از کلسیم هیدروکسید هست با یدوفرم و تو ژاپن به اسم ویتاپکس گویا میشناسن کانال رو پر میکنیم.3.دومرحله ای کار میکنیم یعنی جلسه اول پالپکتومی و تمیز کردن و دبریدمان کانالهای عفونی و شستشو با نرمال سالین و اگر در دسترس بود که بهتره باشه هیپوکلریت رقیق شده نیم تا 2ونیم درصد(سعی کنید آروم داخل مدخل کانال بریزید وبا فشار نشورید چون شاید برای مخاط کودک آسیب رسان باشه)و سپس گذاشتن پنبه فرموکروزول و پانسمان زونالین و یک هفته فرصت دادن به دندان و آنتی بیوتیک تراپی اگر قبلا دارو ندادیم به کودک(یه کار اضافه تر وبه احتمال زیاد بهتر ،میتونه خشک کردن و پرکردن کانال با کلسیم هیدروکسید و گذاشتن پنبه معمولی و زونالین روی آن برای یک هفته باشه)در جلسه دوم بازکردن دندون و دوباره فایل کاری و شستشو و شستشو وشستشو با حفظ ایزولاسیون دقیق وخشک کردن و پرکردن کانال با متاپکس


بصورت کلی دندانهای شیری چون معمولا تاقبل از 12 سالگی میفتن لذا ماده پرکردگی ریشه نباید ماده ای باشه که دیر تحلیل بره یا اصلا تحلیل نره و به جورایی سد فیزیکی در برابر رویش دندان دایمی جایگزین باشه(دلیل مناسب نبودن ام تی ای و نذاشتن گوتا )پس ماده ای بهتر وبه صلاح تره که با تحلیل فیزیولوژیک ریشه همراه وحتی المقدور همزمان باشه.
حالا سه حالت در نظر میگیریم:
 1.دندانی که علایم رادیوگرافیکی زیادی نداره جز گشادی پی دی ال و کمی لوسنسی مختصر فورکا با پوسیدگی شدید
2.حالتی که گشادی پی دی ال، کمی لقی و آبسه مزمن بافیستولی که مثلا ما یه هفته دارو دادیم همه چی اوکی شده و لوسنسی همچنان در حد فورکا ست و پالپ نکروز
3.دندانی با تاریخچه سلولیت یا آبسه ای که ما با دارو کنترلش کردیم و لقی داره و تحلیل استخوان داره به وضوح بین دوتا ریشه اما بنابه دلایلی مجبوریم مثلا دندان رو حفظ کنیم و این لوسنسی به جوانه و کریپتش هنوز دست اندازی نکرده....
*یک نکته بگم و بعد یکی یکی مواد پرکننده ی انتخابی=یادمون باشه که زینک اکساید اوژنول بطور کلی چویس اول و پرکاربرد و دم دست در پرکردن داخل کانال شیریهاست وخیلی ها تو دنیا ازش راضین...????
1.با ZOEریشه ها رو پر میکنیم.اگر نبود یا نداشتیم متاپیست (کلسیم هیدروکسید با سلفات باریم)هم خوبه....البته این نظر شخصیمه

2.بصورت یک جلسه ای با متاپکس که مخلوطی از کلسیم هیدروکسید هست با یدوفرم و تو ژاپن به اسم ویتاپکس گویا میشناسن کانال رو پر میکنیم.3.دومرحله ای کار میکنیم یعنی جلسه اول پالپکتومی و تمیز کردن و دبریدمان کانالهای عفونی و شستشو با نرمال سالین و اگر در دسترس بود که بهتره باشه هیپوکلریت رقیق شده نیم تا 2ونیم درصد(سعی کنید آروم داخل مدخل کانال بریزید وبا فشار نشورید چون شاید برای مخاط کودک آسیب رسان باشه)و سپس گذاشتن پنبه فرموکروزول و پانسمان زونالین و یک هفته فرصت دادن به دندان و آنتی بیوتیک تراپی اگر قبلا دارو ندادیم به کودک(یه کار اضافه تر وبه احتمال زیاد بهتر ،میتونه خشک کردن و پرکردن کانال با کلسیم هیدروکسید و گذاشتن پنبه معمولی و زونالین روی آن برای یک هفته باشه)در جلسه دوم بازکردن دندون و دوباره فایل کاری و شستشو و شستشو وشستشو با حفظ ایزولاسیون دقیق وخشک کردن و پرکردن کانال با متاپکس

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید