کلیدی عصبی برای خواب

view

پرفسور Yang Dan دریافت که فعال کردن نورون های خاصی در ناحیه مغز به نام مدولا بعد از چند ثانیه منجر به القای حرکات سریع چشم هنگام خواب در موش می شود، درحالیکه غیرفعالسازی این نورون ها موجب اختلال در تواناییشان برای ورود به خواب REM می­گردد.

REM ، مرحله خواب پستانداران است که حدوداً 25% از چرخه خواب ما را تشکیل می دهد. فار اولیه بطور طبیعی در حدود 70-90 دقیقه بعد از احساس خواب آلودگی، رخ می دهد.

همچنین علاوه بر حرکات سریع چشم و فلج عضلانی موقت، REM در فرآیند خواب هم دخالت می کند. محققان فرض نموده اند فقدان کنترل عضلانی که درطول خواب REM رخ می دهد، از زمان شروع دیدن خواب، در ما متوقف می شود.

فعالسازی نورون های GABAergic منجر به ایجاد خواب REM در موش می شود.

نورن های GABAergic از مدولا خارج می گردند و در بالای نخاع و نواحی خاصی در ساقه مغز و هیپوتالاموس- یک ناحیه در مغز که در ترشح هورمون و بسیاری از عملکردهای دیگر بدن مشارکت می کند، قرار دارد.

محققان، فعالیت نورون های GABaergic را در مدولای موش هم درطول فعالسازی و هم غیرفعالسازی توسط تکنیکی بنام اپتوژنتیک، ردیابی نمودند. آنها همچنین نحوه تاثیر کنترل خاموش یا روشن بودن این نورون ها را به مدت کوتاه، برروی رفتار خواب یا بیداری موش، ارزیابی نمودند. درنهایت دریافتند که فعالسازی نورون های GABAergic در مدولای موش خواب منجر به القای خواب REM در چند ثانیه می شود، درحالیکه غیرفعالسازی این نورون ها درطول خواب یا منجر به القای توانایی برای ورود به REM یا توقف کامل شدن فاز خواب، می گردد.

این یافته ها می توانند چراغ راهی برای درمان اختلالات روانی و عصبی فرآهم آورند.

درحالیکه فعالسازی نورون های GABAergic در موش بیدار نمی تواند برروی بیداریش تاثیری بگذارد، اما اشتهایش را تحت قرار می دهد و منجر افزایش میزا ن غذا خوردنش می شود. محققان متذکر شدند که در موش طبیعی، فعالیت نورون های GABAergic در طول بیداری، غذ خوردن و نظافت، در بالاتزین میزان قرار دارد.

نورون های GABAergic در مدولا، برروی سلول های عصبی درگیر در استرس مانند نورون های نورآدرنرژیک موجود درناحیه از مغز بنام پل مغزی، اثرات منفی دارند محققان دریافته اند که نورون های نورآدرنرژیک هنگام دویدن فعال و هنگام غذا خوردن یا احساس گرسنگی، خاموش می باشندبه نظر می رسد این همانند موقع استراحت و احساس شادابی باشد، به گونه ای که نورون های نورآدرنژیک و نورون های GABAergicشان در مدولا، خاموش هستند».

محققان می گویند که درحال حاضر قادر به خاموش و روشن کردن خواب در موش هستند که این می تواند دارای اثرات بالینی باشد.


منبع: .medicalnewstoday

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید