اخنلاالات خواب و پیشگیری از آن

view

اغلب وا لدین تما یل دارند که شیر خوارشان در تمام مدت شب به خواب رود . تا در این راه برای خود خواب بدون مزاحمت حداقل 7 تا 8 ساعته فراهم نماید . ا ما نوزادان برای مصرف شیر در طول شب ممکن است باعث بیداری والدین گردد. خوابیدن مداوم شیرخوارانی که شیر مادر می خورند متفاوت بوده  و معمولا در 5  ماهگی به این توانایی خواهند رسید .

نوزادان

1.       شیر خوا ر خود را قبل از خواب یعنی درزمانیکه خواب آلوده است در بستر(گهواره) وی قرار دهید

 این مرحله بسیار مهم است . بدون رعایت این مسیله در بقیه مراحل دچار اشکال  می شوید . آخرین خاطره شیر خوار باید بسترش باشد نه زمان شیر خوردن . او باید بیا موزد بدون شما به خواب رود . نباید  ا نتظار دا شته باشید که شیر خوار  بلافاصله پس از قرار گرفتن در بستر به خواب رود . معمولا بعد از 20 دقیقه بی قراری ( جنب و جوش کردن ) به خواب خواهد رفت .

اگر او گریه می کنداو را در آغوش بگیرید و تکان دهید ولی بعد از آرام شدن او را در بستر قرار دهید (قبل از اینکه در آغوش شما بخوا بد) . با این کار شما به او آموزش خواهید داد که چگونه بعد از بیداری به تنهایی به خواب رود. وقتی شیر خوار به کمک شما نیازی ندارد به فکر کمک کردن به او نباشید .

2.       برای تمام گریه ها و دادو بیداد های تا 3  ماهگی اورا به خود نزدیک نماید . تمام شیر خواران در ساعتی از شبانه روز گریه می کنند . اگر گریه او بیش از اندازه با شد باید به فکر کولیک ( قولنج روده ای ) باشید . همیشه به گریه های او پاسخ دهید . حرکت های آرام در آغوش، اغلب آنها را آرام می نماید . شیر خواران در 3 تا 4 ماه اول لوس نخواهند شد . اما حتی شیر خوار کولیکی در ساعتی از شبانه روز آرام خواهد ماند . در چنین حالاتی او را دربستر قرار داده تا به تنهایی توانایی آرام و خوابیدن را پیدا نماید

3.       شیر خوار تان را روزانه  3 ساعته در حا لت آرا مش در آغوش خود را ببرید این کار از لوس شدن او جلوگیری می نمایید.

4.       نگذارید شیر خوارتان بیشتر از 3  ساعت در طول روز بخوابد  تلاش کنید او را بیدار و سپس سرگرم نمایید . این عمل باعث می شود که خواب طولانی او به طرف شب جابجا شود .

5.        در نوزادان شیردهی او را هر 2 ساعت در طول روز تنظیم نمایید . شیردهی  با فاصله کوتاهتر ( مثلا هر ساعت ) باعث می شود که در طی شب مکرر برای خوردن شیر از خواب بیدار گردد . گریه  تنها راه ارتباط نوزاد می باشد . که می تواند سوای گرسنگی بد لیل  کسلی ، تنهایی ویا گرمای بیش از حد باشد . در این حا لات او را در آغوش بگیرید و یا در بستر قرار دهید . نگذارید پستانک غذای او باشد . شیر خوار خودرا 4 تا 5 بار بدون آنکه زمان شیردهی باشد در آغوش بگیرید .نگذارید عادت نماید .هر بار در آغوش گرفتن  مفهوم شیردهی برای او داشته باشد به این حا لت اصطلاحا هرزه خوری  گفته می شود .

  6.       شیردهی شب هنگام خود را کوتاه نمایید . به او آموزش دهید که شب فقط هنگام خوابیدن می باشد . اگر در نیمه های شب بیدار شد به جز شیردادن  چراغ اتاق را روشن ننمایید وبا او صحبت یابازی  ننمایید . این رویکرد ها باعث طولانی شدن خواب شب او خواهد شد .

 7.        شیر خوار خود را در طی شب برای عوض نمودن کهنه بیدار ننمایید . مگر اینکه مدفوع کرده باشد . و یا به د لیل قرمزی نا حیه کشا له ران تحت درمان  باشد . اگر می خواهید کهنه را عوض نمایید به سرعت  با سکوت و فقط با نور کم ( مثلا با چراغ خواب ) انجام دهید . و در زمان تعویض کهنه با او سرگرم نشوید .

 8.       نگذارید شیر خوار در بستر شما بخوابد . اگر شیر خواری به بستر شما عادت نماید برای جا بجایی او به بستر خود در آینده با مشکل مواجه خواهید شد . در 2 تا 3 ماه اول می توانید شیر خواررا در تخت (گهواره ای) در مجاورت خود بخوابانید .

  آخرین شیر وی را در زمان خواب خود بدهید .سعی کنید شیر خوار برای این شیردهی حد اقل 2 ساعت بیدار نگه دارید . رفتن همزمان به بستر با شیر خوار باعثایجاد عادت مناسب خوابیدن خواهد شد .

 

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید