داروها

عنوان نام
آتروپین Atropine
آزیترومایسین Azithromycin
آسپاراژیناز Asparaginase
آسپیرین Aspirin
آکاربوز Acarbose
آلوپورینول Allopurinol
آمپی سیلین Ampicillin
آمفوتریسین B Amphotericin B
آمی تریپپتیلین Amitriptyline
آناستروزول Anastrozole
آنتی هیستامین دکونژستات Antihistamine Decongestant
اپی روبیسین Epirubicin Hydrochloride
اتوواکویون Atovaquone
استامینوفن Acetaminophen
استراموستین Estramustine Sodium Phosphate
اکسی بوتینین Oxybutynin Chloride
اگزاکاربامازپین Oxcarbazepine
الپتادین هیدروکلراید Olopatadine Hydrochloride
الترتامین Altretamine
امتین Emetine Hydrochloride
امورولفین Amorolfine
امیکاسین Amikacin
امینوگلوتامید Aminoglutethimide
انسولین Insulin
ایبوپروفن Ibuprofen
ایتراکونازول Itraconazole
ایداروبیسین Idarubicin Hydrochloride
ایرینوتکان Irinotecan Hydrochloride
ایزوکونازول Isoconazole
ایزونیازید Isoniazid
ایفوسفامید Ifosfamide
ایمانتینیب مسیلات Imatinib Mesilate
ایمیپرامین Imipramine
اینترلوکین –2 Interleukin-2
ایندومتاسین Indometacin
باکلوفن Baclofen
بلادوننا Belladonna
بلیومایسین Bleomycin Sulfate
بوسولفان Busulfan
بیکالوتوماید Bicalutamide
پرگابالین Pregabalin
پروبنسید Probenecid
پروپانتلین Propantheline Bromide
پرومتازین Promethazine
پریمیدون Primidone
پنتازوسین Pentazocine
پنتامیدین Pentamidine Isetionate
پنی سیلین بنزاتین Benzathine Penicillin
پیروکسیکام Piroxicam
پیریمتامین Pyrimethamine

صفحه ۱ از ۴, در حال نمایش ۵۰ آیتم از ۱۵۹

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید